Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 20:14, курсовая работа

Краткое описание

Транспорт є ключовою ланкою спеціально-економічної системи держави і належить до стратегічно важливих галузей національної економіки. Без ефективної роботи цієї галузі неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи.

Содержание работы

ЗМІСТ
Реферат……………………………………………………………………………….3
Вступ………………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ`ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………………………...6
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………...10
РОЗДІЛ 3 .АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………..20
РОЗДІЛ 4. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ…………….24
РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
НАСКРІЗНИМ МЕТОДОМ………………………………………………………30
РОЗДІЛ 6. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
КОТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………………………………….….39
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА НАСКРІЗНИМ МОТОДОМ…………………………….….49
РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА КОНТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………….…59
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….………70
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………71

Содержимое работы - 1 файл

КП СТТ.docx

— 694.84 Кб (Скачать файл)

     Найбільш  поширеним методом аналізу ризиків  проекту с аналіз чутливості.Аналп чуглнвості це техніка аналізу ризику, яка показує, як зміниться значения чистої  теперішньої вартості (NPV) проекту при заданій зміні вихідної змінної за інших рівних умов.

     Розрахувати два проекти (задані за завданням  маршрути на яких виконується задана кількість рейсів по роках). Тривалість проектів 5 років. Розрахунки виконувати на основі результатів, отриманих в  попередніх розділах. Bci розрахунки по  кожному маршруту заносимо в таблиці.

     Кількість рейсів по роках:

     1-й  рік 

     2-й  рік  

     3-й рік

     4-й рік

     5-й рік  
 
 
 

     Табл.8.1

     Визначення  річних доходів і витрат на маршруті

Показники Роки 
1 2 3 4 5
Тариф, грн/км 9,86 9,86 9,86 9,86 9,86
Пробіг, км 91680 76400 80220 72580 84040
Доходи, грн 903964,8 753304 790969,2 715638,8 828634,4
Собівартість, грн/км 7,46 7,46 7,46 7,46 7,46
Експлуатаційні  витрати, грн 683932,8 569944 598441,2 541446,8 626938,4
 

     Пробіг  атомобіля вираховуємо за формулою:

       км          j=1,2,3,4,5

      91680 км і т.д.

     Доходи  вираховуємо за формулою:

      грн.

      903964,8 грн. і т.д.

     Експлуатаційні  витрати :

       грн

       грн і т.д.

     табл.8.2

     Річний  звіт про прибутки і збитки на маршруті

Показники Роки
1 2 3 4 5
Доходи, грн 903964,80 753304,00 790969,20 715638,80 828634,40
Експлуатаційні  витрати, грн 683932,80 569944,00 598441,20 541446,80 626938,40
Прибуток до податку,грн 220032,00 183360,00 192528,00 174192,00 201696,00
Податок на прибуток, грн 55008,00 45840,00 48132,00 43548,00 50424,00
Чистий  прибуток,грн 165024,00 137520,00 144396,00 130644,00 151272,00

     Прибуток  до податку визначаємо таким чином:

      ,грн.

       і т.д.

     Податок на прибуток:

       грн.,

     де   -норматив податку на прибуток (23%)

       грн, і т.д.

     Чистий  прибуток:

     П= грн..

     П=-55008=165024 грн, і т.д. 

     При oцінці ефективності проекту порівняння поточних i майбутніх витрат та доходiв здійснюється шляхом приведения (дисконтування) їх реальної грошової вартості до початкового періоду (періоду прийняття рішень, базового періоду). Основою дисконтування є поняття "часової переваги" або зміни цінності грошей у чaci. Це означае, що paніше одержані гроші мають більшу цінність, ніж гроші, одержані пізніше, що зумовлюється зростанням ризиків i невизначеності в чaci. Дисконтування означає перерахунок доходів i витрат для кожного розрахункового періоду за допомогою норми (ставки) дисконта. Дисконтування грунтується на використанні техніки складних процентів.Приведения до базисного періоду витрат i доходів t-го розрахункового періоду проекту зручно здійснювати через їх множення на коефіцієнт дисконтування, що визначається для постійної норми дисконтa r як  .

     На  практиці при аналізі проектів широко застосовується такий критерій оцінки цінності проектів, як чиста приведена цінність (NPV). Вона являє собою різницю між дисконтованими доходами проекту та дисконтованими витратами. 
 

     табл.8.3

     Розрахунок чистої приведенної вартості(NPV) для маршруту

Показники Роки 
1 2 3 4 5
Доходи, грн 903964,8 753304 790969,2 715638,8 828634,4
Витрати, грн 683932,8 569944 598441,2 541446,8 626938,4
Чисті доходи, грн. 220032 183360 192528 174192 201696
Коеф. дисконтування і 0,862 0,7431 0,6406 0,5522 0,4761
Чиста приведенна вартість, грн 189667,584 136254,8 123333,4 96188,82 96027,47 641472,1
 

     Чисті доходи= Прибутку до податку

     Чиста приведенна вартість знаходиться за формулою:

     NPV= , грн. , 

     NPV= , і т.д.

     Основною  метою проекту євизначення ризику. Ризик проекту- міра невизначенності в одержанні очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту. В курсовій роботі виконується аналіз чутливості.Це техніка аналізу проектного ризику, яка показує як зміниться значення NPV проекту при змінні вихідної змінної за інших рівних умов. В даному випадку на значення NPV здійснюють вплив наступні ключові змінні: тариф, собівартість і осяг превезень.

     Розраховувати,як зміниться значення NPV при збільшенні (+) й зменшенні (-) на 10% тарифу, собівартості і обсягу перевезень

     Для визначення чутливості проекту змінити  спочатку значення тарифу за перевезення 1 т. вантажу у межах +10% і -10%. 
 

     Табл.8.4

     Річні доходи при змінні тарифу на +10% і -10% на маршруті

Зміна значення Показники Роки
1 2 3 4 5
+10% Тариф,грн/км 10,846 10,846 10,846 10,846 10,846
Пробіг, км 91680 76400 80220 72580 84040
Доходи, грн 994361,3 828634,4 870066,1 787202,7 911497,8
-10% Тариф, грн/км 8,874 8,874 8,874 8,874 8,874
Доходи, грн 813568,3 677973,6 711872,3 644074,9 745771
 

     Збільшуємо  тариф на 10%:

       =9,86*1,1=10,846 грн/км

     Визначаємо  доходи при збільшені  тарифу на 10%:

      грн.

       грн,і т.д.

     Зменшуємо тариф на 10%:

       =9,86*0,9=8,874 грн/км

     Визначаємо  доходи при зменшені тарифу на 10%:

      грн.

     грн, і т.д. 
 
 
 
 

     Табл.8.5

Річний  звіт про прибутки і збитки при  зміні тарифу на +10% і -10%

Зміна значення Показники Роки
1 2 3 4 5
10% Доходи, грн 994361,28 828634,40 870066,12 787202,68 911497,84
Експлуатаційні витрати, грн 683932,80 569944,00 598441,20 541446,80 626938,40
Прибуток до податку,грн 310428,48 258690,40 271624,92 245755,88 284559,44
Податок на прибуток, грн 77607,12 64672,60 67906,23 61438,97 71139,86
Чистий прибуток,грн 232821,36 194017,80 203718,69 184316,91 213419,58
-10% Доходи, грн 813568,32 677973,60 711872,28 644074,92 745770,96
Експлуатаційні витрати, грн 683932,80 569944,00 598441,20 541446,80 626938,40
Приток  до податку,грн 129635,52 108029,60 113431,08 102628,12 118832,56
Податок на прибуток, грн 32408,88 27007,40 28357,77 25657,03 29708,14
Чистий прибуток,грн 97226,64 81022,20 85073,31 76971,09 89124,42

Информация о работе Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику