Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 20:14, курсовая работа

Краткое описание

Транспорт є ключовою ланкою спеціально-економічної системи держави і належить до стратегічно важливих галузей національної економіки. Без ефективної роботи цієї галузі неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи.

Содержание работы

ЗМІСТ
Реферат……………………………………………………………………………….3
Вступ………………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ`ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………………………...6
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………...10
РОЗДІЛ 3 .АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………..20
РОЗДІЛ 4. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ…………….24
РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
НАСКРІЗНИМ МЕТОДОМ………………………………………………………30
РОЗДІЛ 6. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
КОТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………………………………….….39
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА НАСКРІЗНИМ МОТОДОМ…………………………….….49
РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА КОНТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………….…59
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….………70
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………71

Содержимое работы - 1 файл

КП СТТ.docx

— 694.84 Кб (Скачать файл)

     Головним  завданням галузі автомобільного транспорту на період 2005–2015 рр. є створення належних умов для входження українських міжнародних перевізників в європейську транспортну систему. На даний час в Україні налагоджено взаємовідносини в міжнародному автомобільному сполученні з 48 країнами.

     З кожним роком країни Європи, які  є основними партнерами України  у зовнішньоекономічній сфері, посилюють вимоги до технічного стану автотранспорту, що пов’язано із проблемами навколишнього середовища. Кількість зареєстрованих екологічних автотранспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, постійно зростає.

     Для перевізників, а особливо міжнародних, одним із першочергових завдань  є забезпечення рухомим складом відповідно до міжнародних вимог, що постійно посилюються та пов’язані в основному із проблемами навколишнього середовища, безпекою транспортного процесу. Кількість вантажних транспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення, складає більш як 18 тис. одиниць, з яких 11 тис. відповідають екологічним вимогам Євро-2 та Євро-3.

 

РОЗДІЛ 3

АНАЛІЗ  СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

     Розвиток  транспорту, який здійснює зовнішньоторговельні перевезення, тісно пов'язаний із процесами, що відбуваються у світовому 
господарстві. Попит на послуги транспорту та їх пропозиція завжди 
пристосовуються до змін в організації процесів виробництва товарів і 
в характері світової торгівлі.

     Упродовж  багатьох років обробна промисловість організовувала 
свої запаси, чекаючи замовника або появи покупців готової продукції. 
У міжнародній торгівлі це означає завчасне відвантаження продукції 
віддаленим виробникам або торговцям, тобто відвантаження до того 
моменту, коли зазначена продукція їм дійсно буде потрібна. Попит існував па дешеві, нечутливі до часового фактору перевезення від обробних заводів до складів на закордонних ринках. Це призводило до 
нерегулярних і ненадійних перевезень, бо запасів продукції завжди 
було достатньо.

     У сучасних умовах відправникові вантажу  найзручніше мати справу з одним  експедитором на всіх етапах руху вантажів - від пункту 
відправлення до пункту призначення.

     Відповідно  до визначень UNCTDCUNITED NOTION CONFE- 
RENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT існують такі види перевезень вантажів:

     інтермодальні - перевезення декількома видами транспорту, при 
яких один із перевізників організовує перевезення від одного пункту 
призначення, залежно від диференціації відповідальності за перевезення, видає різні документи;

     мультимодальні - перевезення вантажів, при яких особа, що організує перевезення, несе відповідальність на всій довжині логістичного 
каналу незалежно від кількості видів транспорту, які беруть участь у 
перевезеннях, при оформленні єдиного перевізного документа.

     На  Загальноєвропейській конференції міністрів транспорту держав 
ЄС у 1994 році було ухвалено рішення, відповідно до якого мультимодальними вважають перевезення одного виду вантажу не менше ніж двома вилами транспорту, а інтермодальними - перевезення, здійснювані одним видом транспорту, але з перевантаженням на шляху проходження.

     Комбіновані перевезення, на відміну від інтермодальних, являють 
собою перевезення вантажів шляхом комбінації автомобільного, залізничного й річкового транспорту.

     А-модальні перевезення - перевезення, керування  якими здійснюється з єдиного  диспетчерського центру незалежно  від участі в перевезеннях різних видів транспорту.

     Бімодальні  перевезення - перевезення спеціалізованими транспортними засобами, які обладнані  автомобільними шасі й залізничними колісними парами і здійснюють перевезення  як на дорогах, так і 
на рейках у складі вантажних і навіть пасажирських поїздів.

     Юнімодальні перевезення - перевезення одним видом транспорту, 
які здійснюються одним або декількома перевізниками. Якщо у перевезеннях бере участь тільки один перевізник, він видає свій власний 
транспортний документ накладну, коносамент (товаросупроводжувальннй документ) тощо.

     У випадку значної кількості перевізників (наприклад, перевезення 
з одного порту в інший із перевалкою вантажів у проміжному порту) 
відповідальність перевізників розподіляється диференційовано.

     Сегментальні (роздільні) перевезення - перевезення, при яких перевізник організовує транспортування і бере на себе відповідальність 
тільки за ту частину перевезень, яку здійснює сам. У цьому разі він видає коносамент на інтермодальні або комбіновані перевезення.

     Перевезення вантажів - складний багатогранний  процес цілеспрямованої діяльності людей, що забезпечує задоволення попиту на 
транспортування вантажів. Із позиції кібернетики, перевезення - це 
керований процес; із погляду організації - багаторівневий процес прийняття рішень; із процедурної точки зору - багатоплановий процес активної діяльності людей.

     Основна мета перевезення полягає в забезпеченні належного рівня 
транспортного обслуговування клієнтів у процесі здійснення обсягів 
перевезень вантажів у встановлений час при оптимальному використанні трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

     Удосконалення процесів перевезень, як показали проведені  дослідження, вимагає розробки математичних моделей і алгоритмів їхнього 
функціонування.

     Зміни в організації виробничих процесів по всьому ланцюжку - від 
добування сировини до одержання готової продукції - призвели до появи нових технологічних схем у рамках однієї галузі.

     Відмінною рисою цих схем є вузька спеціалізація  при обмеженій 
кількості видів діяльності, що надає можливість різко підвищити продуктивність праці й організувати масове виробництво стандартизованих виробів (компонентів) з найменшими витратами.

     Для розроблення алгоритмів удосконалювання  процесів перевезень вантажів необхідно  розглянути транспортний процес у цілому, 
деталізувати транспортні технології й інформаційні процеси, які адекватно їх супроводжують.

     Транспортний  процес можна розглянути у двох проекціях: із позиції дослідження процедур із рухомим складом (транспортними  засобами) і процедур, які включають  елементи вантажних і відповідних  їм 
інформаційних операцій, а також технологічних процесів.

     В умовах швидкого темпу розвитку науково-технічного прогресу транспортні технології також швидко розвиваються, але в Україні, переважно теоретично, мало де застосовуючись на практиці, наприклад на підприємстві УДЦТС «Ліски», єдиному підприємстві в Україні, що займається контрейлерними перевезеннями, стверджують, що на сьогодні їм не вигідно займатися таким видом перевезення, так як вони себе не виправдовують за критерієм прибутковості, але в той самий час цей вид перевезень не користується попитом, хоча й має ряд переваг порівняно з традиційними для нас перевезеннями, але за законами ринку попит формує пропозицію, отже поки що в Україні вони не є потрібними.

 

РОЗДІЛ 4

ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ 

     При виборі автотранспортного засобу необхідно зважити на вантаж який перевозиться , з урахуванням особливостей технології,організації перевезень і вимог до спеціалізації рухомого складу(далі РС),безпеки транспортування та забезпечення збереження товарів.

Тягач: DAF FT 95XF 430

Модель  двигуна: XE315C

Робочий об’єм, : 12580

Потужність двигуна, кВт: 315

Тип КП: 16М

Споряджена  маса, кг: 7315

Лінійна витрата пального(), л/100км: 16,5

Об’єм баків, л: 800

Вартість: 16200 €1 = 177041,7 грн

Напівпричіп:

SG-240FN

Габаритні розміри, мм : 13610x2600x4000

Внутрішні розміри, мм : 13380x2467x2560

Споряджена маса, кг: 8350

Повна маса, кг: 36350

Вантажопідйомність, кг: 27000

Шини: 445/45R22.5 xza/xda

Michelin Remix, модель: XTA 2 ENERGY Remix,

ціна: 1200 грн за 1 шт.

Потреба: 12 шин

Вартість напівпричепа, €:  25 000 = 273212,5 грн. 

     Україна розташована у центрі Східної  Європи. Вона має спільні сухопутні  державні кордони з Білоруссю  на півночі, з Польщею на заході, зі Словаччиною, Угорщиною, Румунією і  Молдовою на південному заході та з  Росією на сході. Південь України  омивається Чорним та Азовським морями. Морські кордони вона має з  Румунією та Росією. Площа України складає 603 700 км². Територія України витягнута з заходу на схід на 1316 км і з півночі на південь на 893 км.

     Характеристика  Польщі:

     Столиця - Варшава. 
Державна мова - польська. Поширені також російська, англійська, німецька. 
Грошова одиниця - злотий (​​РLN). 
Час відстає від московського на дві години, від білоруського і українського - на одну годину.

     Географічне розташування: 
Польща - Держава в Східній Європі площею 312 685 кв.км. На півночі межує з Росією, на сході - з Литвою, Білоруссю та Україною, на півдні зі Словаччиною, південно-заході з Чехією, а на заході з Німеччиною. З півночі омивається Балтійським морем.
 

     Вантаж у сполученні Одеса,Україна – Гданськ, Польща: бавовно-волокно пресоване (клас вантажу 1)

     Продукція металургійної промисловості – сітка металева.

 Правила перевезень продукції металургійної промисловості

     1. Метали і металеві вироби, що  перевозяться автомобільним транспортом,  підрозділяються на такі групи:

     нормальні за вагою і габаритами;

     довгомірні, довжиною понад 8 м;

     великовагові, вагою одного місця понад 3 т.

     2. Сортову сталь розміром до 30 мм  і тонколистову сталь товщиною  до 4 мм перевозять у міцно скріплених  пачках (в'язках, пакетах). Кожна пачка  повинна містити сталь однієї  партії.

     Допускається  перевезення в пачках листової сталі  товщиною до 6 мм включно, що прокатана  на станах безперервної прокатки.

     За  погодженням сторін в пачках можна  перевозити сортову сталь розміром до 50 мм і листову сталь товщиною до 10 мм.

     Маса  пачки під час ручного вантаження повинна бути не більш як 80 кг, механізованого - не більш як 10 т, а на вимогу вантажоодержувача - не більше ніж 5 т.

     Пачки повинні бути міцно обв'язані  дротом чи стрічкою не менше ніж  у двох місцях, а кінці обв'язки надійно закручені.

     Пачки листів треба міцно скріплювати  стальною стрічкою у дві скоби.

     3. Для перевезення нормальних за  вагою і габаритами металів  і металовиробів застосовуються  автомобілі (автопоїзди) з бортовою  платформою; для перевезення металу  довжиною до 8 метрів - тягачі з  напівпричепами і металовози; для перевезення довгомірних металів - автомобілі з причепами-розпусками; для перевезення важковагових листів - тягачі з напівпричепами і причепами-ваговозами.

     4. Кольорові метали, сплави і металеві  вироби перевозяться критими  автомобілями або в контейнерах.  Оброблені поверхні відливків  і нарізані вироби (болти, гайки,  гвинти) повинні бути змащені  нейтральним мастилом, що запобігає  корозії.

     5. Метали і металеві вироби під  час перевезення повинні бути  захищені від пошкоджень, а відливки  із чорних металів, кольорові  метали, сплави і металеві вироби - також і від атмосферних впливів.  При перевезенні слід вжити  заходів, що уберігають метали  від залишкових деформацій. Метали  і металеві вироби слід перевозити:

Информация о работе Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику