Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Ноября 2011 в 20:14, курсовая работа

Краткое описание

Транспорт є ключовою ланкою спеціально-економічної системи держави і належить до стратегічно важливих галузей національної економіки. Без ефективної роботи цієї галузі неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи.

Содержание работы

ЗМІСТ
Реферат……………………………………………………………………………….3
Вступ………………………………………………………………………………….4
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ`ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ…………………………………………………………………...6
РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ…………………………………………………………………………...10
РОЗДІЛ 3 .АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРАНСПОРТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ………..20
РОЗДІЛ 4. ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РУХОМОГО СКЛАДУ…………….24
РОЗДІЛ 5. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
НАСКРІЗНИМ МЕТОДОМ………………………………………………………30
РОЗДІЛ 6. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ АВТОПОЇЗДА ЗА
КОТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………………………………….….39
РОЗДІЛ 7. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА НАСКРІЗНИМ МОТОДОМ…………………………….….49
РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА КОНТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ……………………….…59
ВИСНОВКИ……………………………………………………………….………70
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………71

Содержимое работы - 1 файл

КП СТТ.docx

— 694.84 Кб (Скачать файл)
 

     Прибуток  до податку визначаємо таким чином:

      ,грн.

       і т.д.

     Податок на прибуток:

       грн.,

     де   -норматив податку на прибуток (25%)

     грн, і т.д.

     Чистий  прибуток:

     = грн..

     =272848,6-68212,15=204636,5 грн, і т.д. 
 

     табл.7.6

Розрахунок  NPV при змінні тарифу на+10% і -10% на маршруті

Зміна значень  Показники Роки 
1 2 3 4 5
10% Доходи, грн 874529,6 728774,6 765213,4 692335,9 801652,1
Витрати, грн 601681 501400,8 526470,8 476330,8 551540,9
Чисті доходи, грн. 272848,6 227373,8 238742,5 216005,1 250111,2
Коеф. дисконтування і 0,862 0,7431 0,6406 0,5522 0,4761
NPV, грн 235195,5 168961,5 152938,5 119278 119078 795451,5
-10% Доходи, грн 715524,2 596270,2 626083,7 566456,7 655897,2
Витрати, грн 601681 501400,8 526470,8 476330,8 551540,9
Чисті доходи, грн. 113843,2 94869,36 99612,83 90125,89 104356,3
Коеф. дисконтування і 0,862 0,7431 0,6406 0,5522 0,4761
NPV, грн 98132,87 70497,42 63811,98 49767,52 49684,03 331893,8
 

     Наступним кроком є зміна значення собівартості в межах +10%  і -10%.Результати заносимо в таблицю 7.7

 табл. 7.7

Річні дохади і витрати при зміні собівартості на+10% і на-10% на маршруті

Зміна значення Показники Роки 
1 2 3 4 5
10% Пробіг, км 72144 60120 63126 57114 66132
Собівартість, грн/км 9,174 9,174 9,174 9,174 9,174
Експлуатаційні витрати, грн 661849,1 551540,9 579117,9 523963,8 606695
-10% Собівартість, грн/км 7,506 7,506 7,506 7,506 7,506
Експлуатаційні витрати, грн 541512,9 451260,7 473823,8 428697,7 496386,8
 

     Збільшуємо  собівартість на 10%:

       =8,34*1,1=9,174 грн/км

Визначаємо  експлуатаційні витрати при збільшені тарифу на 10%:

       грн

       грн і т.д.

     Зменшуємо собівартість на 10%:

       =8,34*0,9=7,506 грн/км

Визначаємо  експлуатаційні витрати при зменшені тарифу на 10%:

       грн

       грн і т.д.

     табл.7.8

     Річний  звіт про прибутки і збитки при  змінні

Зміна знач. Показники      Роки
1 2 3 4 5
10% Доходи, грн 795026,9 662522,4 695648,5 629396,3 728774,6
Експлуатаційні витрати, грн 661849,1 551540,9 579117,9 523963,8 606695
Приток  до податку,грн 133177,8 110981,5 116530,6 105432,4 122079,7
Податок на прибуток, грн 33294,46 27745,38 29132,65 26358,11 30519,92
Чистий прибуток,грн 99883,37 83236,14 87397,95 79074,33 91559,75
-10% Доходи, грн 795026,9 662522,4 695648,5 629396,3 728774,6
Експлуатаційні витрати, грн 541512,9 451260,7 473823,8 428697,7 496386,8
Приток  до податку,грн 253514 211261,7 221824,8 200698,6 232387,8
Податок на прибуток, грн 63378,5 52815,42 55456,19 50174,65 58096,96
Чистий прибуток,грн 190135,5 158446,3 166368,6 150523,9 174290,9
 
 
 

     табл7.9

Розрахунок NPV при зміні собівартості на+10% і -10% на маршруті

Зміна знач. Показники Роки 
1 2 3 4 5
10% Доходи, грн 795026,9 662522,4 695648,5 629396,3 728774,6
Витрати, грн 661849,1 551540,9 579117,9 523963,8 606695
Чисті доходи, грн. 133177,8 110981,5 116530,6 105432,4 122079,7
Коеф. дисконтування і 0,862 0,7431 0,6406 0,5522 0,4761
NPV, грн 114799,3 82470,37 74649,5 58219,8 58122,13 388261,1
-10% Доходи, грн 795026,9 662522,4 695648,5 629396,3 728774,6
Витрати, грн 541512,9 451260,7 473823,8 428697,7 496386,8
Чисті доходи, грн. 253514 211261,7 221824,8 200698,6 232387,8
Коеф. дисконтування і 0,862 0,7431 0,6406 0,5522 0,4761
NPV, грн 218529,1 156988,6 142100,9 110825,8 110639,9 739084,2
 

     табл.7.10

Визначення  рейтингу впливу факторів на чистоту  приведену вартість

Назва фактору Процент зміни  фактору, ∆x Нова NPV,тис. грн. Базова NPV,тис. грн. Процент зміни  NPV,

(∆ NPV)

  Рейтинг
Тариф за 1 км пробігу +10% 795451,5 563672,6 0,411194 4,11194 1
-10% 331893,8 563672,6 -0,411194 4,11194 2
Собівартість 1 км пробігу +10% 388261,1 563672,6 -0,311194 3,11194 2
-10% 739084,2 563672,6 0,311194 3,11194 1
 

     Процент зміни NPV визначаемо за формулою: 

     де, -нова NPV

       –базова NPV

       і.т.д. 

     У цьому розділі проводився аналіз ризиків при організації міжнародних перевезень. Виходячи з розрахунків зрозуміло, що найбільшим ризиком є зменшення тарифу на 10%, що може спричинити суттєві втрати прибутку, менш страшним ризиком є збільшення собівартості на 10%, але також це може викликати негативні для підприємства наслідки.

 

     РОЗДІЛ 8

     АНАЛІЗ  РИЗИКІВ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ  МІЖНАРОДНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗА КОНТРЕЙЛЕРНИМ МЕТОДОМ 

     Аналіз  ризиків та визначення методів  їх зниження є найважливішим етапом підготовки проектів. Призначення аналізу ризику - дати потенційним партнерам необхідні дані для прийняття piшень про доцільність участі в проекті i передбачити заходи по захисту від можливих фінансових втрат.

Информация о работе Підвищення ефективності міжнародних перевезень вантажів в умовах ризику