Товаропостачання торговельних роздрібних підприємств в умовах ринку

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 31 Марта 2012 в 23:42, курсовая работа

Краткое описание

Перехід економіки України до ринкових відносин, підвищення конкуренції в галузі виробництва і торгівлі товарами народного споживання потребують в нових економічних умовах удосконалення господарських взаємовідносин суб’єктів ринку, за допомогою яких в роздрібну торговельну мережу мають надходити потрібні населенню товари високої якості та в широкому асортименті для задоволення потреб міського і сільського населення.

Содержание работы

Вступ. ..............................................................................................................4
1. Суть та основні вимоги до організації товаропостачання. ...........................7
2. Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. ..........17
3. Формування джерел товаропостачання молокопродуктів на підприємстві. ...................................................................................................25
4. Організація товаропостачання на підприємстві. .........................................31
5. Приймання та зберігання молокопродуктів. ...............................................38
Висновки та пропозиції. .............................................................................51
Література. ...................................................................................................53
Додатки. ........................................................................................................55

Содержимое работы - 1 файл

Курсова 1.doc

— 441.00 Кб (Скачать файл)


                           

Міністерство освіти і науки України

Київський національний торговельно-економічний університет

Вінницький торговельно-економічний інститут

Кафедра товарознавства та маркетингу

 

 

 

 

Курсова робота

з курсу „Комерційна діяльність підприємства”

на тему: Товаропостачання торговельних роздрібних підприємств в умовах ринку.

Робота виконана за матеріалами ТОВ „Калина 2”

 

 

 

                                                                     Студент 3-го курсу, групи ПД-31

                                                                     денної форми навчання

                                                                   факультету економіки та менеджменту

                                                                      Ревус Юрій Олександрович

 

 

 

 

 

 

                                                                      Науковий керівник старший викладач

                                                                      Ратова З.Т.

 

Вінниця 2005

Зміст

                 Вступ. ..............................................................................................................4

1.      Суть та основні вимоги до організації товаропостачання. ...........................7                                        

2.      Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства. ..........17

3.      Формування джерел товаропостачання молокопродуктів на   підприємстві. ...................................................................................................25

4.      Організація товаропостачання на підприємстві. .........................................31

5.      Приймання та зберігання молокопродуктів. ...............................................38

   Висновки та пропозиції. .............................................................................51

   Література. ...................................................................................................53

   Додатки. ........................................................................................................55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступ

   Перехід економіки України до ринкових відносин, підвищення конкуренції в галузі виробництва і торгівлі товарами народного споживання потребують в нових економічних умовах удосконалення господарських взаємовідносин суб’єктів ринку, за допомогою яких в роздрібну торговельну мережу мають надходити потрібні населенню товари високої якості та в широкому асортименті для задоволення потреб міського і сільського населення.

   Спрямовуючи комерційну діяльність на підвищення якості торговельного обслуговування і скорочення витрат часу населення на пошуки і придбання товарів у торговельній мережі, роздрібні торговельні підприємства мають забезпечувати планомірне і безперебійне надходження товарів відповідно до попиту населення, формувати асортимент товарів на підставі всебічного вивчення певних сегментів ринків, забезпечувати сталий асортимент і виконання основних планових показників господарської діяльності торговельного підприємства.

   Неодмінною умовою щодо забезпечення ефективної роботи торговельних підприємств є вибір і застосовування найбільш прийнятних у певних умовах форм і обсягів товаропостачання і способів доставки товарів у роздрібну торговельну мережу, впровадження найбільш раціональних технологій зберігання товарів, формування раціонального співвідношення товарних запасів між виробничими підприємствами, оптовою ланкою і роздрібними підприємствами, скорочення витрат, пов’язаних з доставкою і зберіганням товарів.

   Залучення до сфери обертання зростаючої кількості товарів народного споживання, висуває необхідність раціоналізації та вдосконалення процесу товаропостачання. Необхідне створення таких умов для постачання роздрібної мережі товарами, за яких було б  забезпечене максимальне прискорення оборотності товарів, зменшення товарних запасів при одночасному збільшенні обсягу їх продажу.

   Поліпшення системи товаропостачання повинно передбачати скорочення

ланковості, концентрацію максимальних товарних запасів на крупних складах, застосування комплексних схем механізації і автоматизації складських та вантажно-розвантажувальних робіт, заснованих на наскрізному транспортуванні.

   Будівництво великих магазинів типу „Універсам”, гіпермаркетів, розвиток франчайзингових і торговельних мереж „Білла”, „Фуршет”, „Твоя кімната” та інших, укрупнення торговельних підприємств, перехід їх на торгівлю на основі самообслуговування та інших сучасних методів продажу товарів також вимагає вдосконалення та змін форм і шляхів просування товарів до споживачів.

   Для раціональної організації товаропостачання торговельної мережі необхідно перш за все правильно визначити його загальний розмір, встановити найбільш доцільні розміри та джерела, організувати економічне та ритмічне завезення товарів, застосовувати централізовану доставку їх, виявити ініціативу та оперативність в пошуках і завезенні необхідних товарів, скорочуючи час доставки, уникаючи зайвих ланок в товаропросуванні.

   Планування роздрібного товарообігу торговельного підприємства повинно доповнюватися розрахунками потреби в товарних ресурсах і розробленням заходів щодо організації закупівель та постачанні їх в необхідних розмірах.

   Предметом дослідження є: товаропостачання торговельних роздрібних підприємств в умовах ринку,  зокрема, такої групи товарів, як молокопродукти.

   Об’єктом дослідження є підприємство ТОВ „Калина 2”. ТОВ „Калина 2” створене його учасниками шляхом об’єднання їх зусиль, фінансових та матеріальних коштів для спільного ведення діяльності.

   Це підприємство є правонаступником цілісномайнового комплексу – Вінницького орендного підприємства „Калина”.

   Створене ТОВ „Калина 2” 19.10.1995 року, зареєстроване 01.03.1996 року.

   Основним видом діяльності ТОВ „Калина 2” є: роздрібна торгівля продовольчими товарами.

   Для розкриття теми курсової роботи розглядаються наступні питання:

1.      Суть та основні вимоги до організації товаропостачання.

2.      Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства.

3.      Формування джерел товаропостачання молокопродуктів на підприємстві.

4.      Організація товаропостачання молокопродуктів на підприємстві.

5.      Приймання та зберігання молокопродуктів.

   Курсова робота складається з 57 сторінок комп’ютерного тексту; 17 джерел;  9 таблиць; 3 рисунки; 3 додатки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.      Суть та основні вимоги до організації товаропостачання

   Головною метою сучасного стану економічних перетворень, які відбуваються в торгівлі, є створення сприятливих умов для ефективної діяльності торговельних підприємств.

   Досягнення цієї мети поряд з іншими факторами багато в чому залежить від організації комерційної діяльності, раціонального товаропостачання, завдяки чому має забезпечуватися постійна наявність у продажу необхідних населенню товарів у широкому асортименті та високої якості.

   Товаропостачання роздрібної торговельної мережі зазвичай – це комплекс комерційних і технологічних операцій по доведенню товарів від виробничих або оптових підприємств до роздрібних підприємств у кількості та асортименті, що відповідають попиту населення.

   Таке розуміння сутності товаропостачання обумовлюється головною функцією торгівлі як сфери товарного обертання – забезпечення за допомогою оптової і роздрібної торгівлі раціонального розміщення товарних ресурсів в ланках торгівлі та відповідно задоволення платоспроможного попиту населення в товарах народного споживання.

   В умовах ринкової економіки, за наявності підприємств торгівлі різних форм власності, типів господарювання, різного рівня їх самостійності та загострення конкуренції між ними, задоволення конкретних товарних потреб господарюючих суб’єктів, які б відповідали дійсним потребам споживачів, вимагає подальшого удосконалення взаємовідносин з виробниками товарів, застосування економічних, маркетингових та правових важелів взаємодії виробничих і торговельних підприємств для досягнення спільної мети – формування потрібного товарного асортименту в ланках роздрібної торгівлі.

   Здійснюючи комерційну діяльність по доведенню товарів від виробників до споживачів, торговельні підприємства відіграють роль з’єднувальної ланки між виробництвом і споживанням товарів, взаємозв’язок між якими здійснюється за допомогою купівлі-продажу товарів, внаслідок чого відбувається суспільне визнання вироблених і доставлених на ринок товарів народного споживання.

   Раціонально організоване товаропостачання дозволяє забезпечувати збалансованість між попитом населення і товарною пропозицією, підтримувати необхідну повноту і глибину асортименту, регулювати рівень та структуру товарних запасів, впливати на хід реалізації товарів, завдяки чому забезпечується виконання планів товарообігу та інших показників господарської діяльності торговельних підприємств.

   В умовах ринкових відносин і самостійності господарюючих суб’єктів у визначенні обсягів купівлі-продажу товарів та вільного вибору постачальників необхідних товарів, у товаропостачанні виділяють такі основні етапи:

      пошук джерел товарних ресурсів;

      відбір постачальників товарів;

      вибір форми товаропостачання;

      формування господарських зв’язків щодо закупівлі та постачання товарів;

      закупівлі товарів;

      забезпечення надходження товарів до торговельних підприємств;

      приймання товарів за кількістю та якістю.

   Визначальним етапом щодо організації товаропостачання є закупівля товарів у певних (певного) постачальників. Адже саме при закупівлях товарів узгоджуються основні умови постачання (кількість, асортимент, якість товарів, ціни, форми і терміни постачання та ін.). Безпосередньо через закупівлю товарів відбуваються господарські зв'язки підприємств торгівлі з виробниками товарів і оптовими посередниками.

   У сучасних економічних умовах торговельне підприємство являє собою складний організаційно-економічний комплекс, що розвивається за певними закономірностями, має свої цілі, структуру, зовнішні та внутрішні зв’язки.

   Як зовнішнє середовище розуміють умови та фактори, що виникають в навколишньому світі незалежно від діяльності підприємства і впливають на стан його внутрішнього середовища.

   Регулювання внутрішнього середовища здійснюється на основі маркетингових досліджень, планування та аналізу показників господарсько-фінансової та комерційної діяльності, зокрема, організації товаропостачання підприємства.

   На господарсько-фінансову і комерційну діяльність торговельного підприємства впливає безліч факторів. Вони взаємопов’язані між собою і всі певним чином впливають на кінцеві результати роботи торговельного підприємства. Умовний поділ основних з них наведено на рис.1.

             

Фактори, що впливають на діяльність торговельних підприємств

Господарсько-фінансова діяльність

 

Комерційна діяльність

 

Взаємовідносини з фінансовими установами (податковими службами, банками, брокерськими фірмами).

 

 

 

 

 

Характер відносин з постачальниками товарів, посередниками, фірмами, що допомагають в просуванні товарів.

Забезпечення підприємств трудовими ресурсами необхідних спеціальностей і кваліфікацій.

Відносини підприємств з ЗМІ, товариствами захисту прав споживачів, екологічними.

Информация о работе Товаропостачання торговельних роздрібних підприємств в умовах ринку